اطلاعيه ها - دريافت كد شناسه كارمندي

به اطلاع همكاران گرامي مي رساند:

با پيگيري هاي انجام شده كد شناسه كارمندي تعداد 21 نفر از همكاران قراردادي تخصيص داده شد.