اطلاعيه ها - دليل تاخير در صدور احكام افزايش ضرايب در سال جديد

۲۰۱۷۱۲۲۰_۱۱۳۲۲۶

سرپرست كارگزيني دانشگاه اراك گفت:تاخير ايجاد شده در صدور احكام افزايش ضرايب در سال جديد بدليل استفساريه جديد مجلس مي باشددر لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده افزایش متوسط 10 درصدی برای کارکنان پیش بینی شده بود که مجلس نیز آن را تأئید کرد و برای آن قیدی لحاظ کرد که به صورت پلکانی این افزایش حقوق بر اساس دریافتی کارمندان تا 20 درصد باشد.دولت نیز بر اساس تضمین های مالی موجود حقوق کارمندان را 6 تا16درصد افزایش داده است.

در ادامه با اشاره به تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی و با تصویب استفساریه‌ای در مجلس، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه حقوق‌بگیر ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد خواهد بود. بلافاصله پس از ابلاغ دولت و تغييرات مصوبه قبلی احكام جديد صادر خواهد شد.