اداره خدمات عمومی:

اداره خدمات عمومی به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی می ­باشد که از اهم وظایف و مسئولیتهای آن می توان ارائه خدمات و همچنین پشتیبانی کلیه واحدهای دانشگاه در زمینه فعالیت­های عمومی را نام برد و از واحد های زیر تشکیل شده است که سرپرست این اداره هم اکنون بر عهده آقای علی حسنی می باشد.

 

الف)واحد خدمات عمومی و نظافت:

* نظارت مستمر بر انجام کلیه فعالیت­ها در بخش خدمات عمومی شامل نظافت، جابجایی وسایل و تجهیزات، خدمات پذیرایی و ... در کلیه ساختمان­ها، دانشکده­ها، کارگاهها، آزمایشگاهها و ...

* نظارت مستمر بر انجام کلیه فعالیت­ها در بخش خدمات عمومی شامل نظافت، جابجایی وسایل و تجهیزات و ... در مجموعه خوابگاههای داخل و خارج از دانشگاه.

* درخواست نیروی خدماتی کمکی به صورت روزانه از طریق برقراری تماس با شرکت خدماتی یا واحد نظارت در مدیریت امور خدمات و پشتیبانی.

* هماهنگی جهت حضور و انجام فعالیت­ها توسط پرسنل خدماتی در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری از طریق مکاتبه با حوزه مدیریت امور خدمات و پشتیبانی.

ب)واحد نقلیه:

* انجام کلیه مأموریت­های درون شهری و برون شهری.

* اقدام جهت تأمین خودرو به منظور پشتیبانی و انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی از خوابگاههای خارج از دانشگاه به دانشگاه و بالعکس.

* اقدام جهت تأمین خودرو به منظور برگزاری کلیه اردوها اعم از جهادی، علمی، پژوهشی و همچنین کلیه بازدیدهای دانشجویی.

* اقدام جهت سرویس، نگهداری و تعمیر کلیه خودروها جهت انجام کلیه فعالیت­های حمل و نقلی به نحو مطلوب.

* نظارت بر حسن انجام کار در مورد شرکت های طرف قرارد در زمینه حمل و نقل با دانشگاه

 

ج)واحد فضای سبز:

* نظارت بر نگهداری، مرمت، بازسازی و توسعه فضای سبز دانشگاه و همچنین مجموعه خوابگاههای خارج از دانشگاه.

* نظارت بر تولید انواع گل­ها و نشاء­های فصلی و انواع اقلام گیاهی دائمی.

* نظارت بر حسن اجرای دقیق کلیه فعالیت­های مورد نیاز در بخش فضای سبز.

* اقدام جهت طراحی و احداث فضای سبز جدید در سطح محوطه دانشگاه.

* نظارت بر نظافت مستمر کلیه خیابان­ها و دسترسی­ها در سطح محوطه دانشگاه و خوابگاههای خارج از دانشگاه.

* نظارت و اقدام به جهت تأمین میزان آب مورد نیاز مصرفی در دانشگاه.

* درخواست گلدان جهت واحدها از طریق مکاتبه با حوزه مدیریت امور خدمات و پشتیبانی.