برگزاری جشن بزرگداشت روز مهندس

با هدف تعامل اساتید و دانشگاه جهت ارائه راهکارهای ارتقاء علمی و تحقیقاتی دانشگاه برگزار گردید:

برگزاری جشن بزرگداشت روز مهندس

dsesd