درخواست همکاری

مدارک مورد نیاز

متقاضی گرامی

با سلام

لطفا مدارک را در زمان مصاحبه تحویل نمایید.

با تشکر

1- فرم شماره 1 (لینک دریافت )

2- رزومه

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4-تصویر ریز نمرات (آخرین مقطع تحصیلی)

5 تصویر شناسنامه

6- تصویر کارت ملی