« بازگشت

انتصاب سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر جباری انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست دانشکده فنی و مهندسی تبریک عرض نموده موفقیت جنابعالی را در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه را از درگاه خداوند مننان مسئلت داریم.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی